Finishes

Atherton Onyx

ATHERTON ONYX

Finish: Onyx

Found In: Atherton Collection

Download Tearsheet

Atherton Teak

Atherton Cerused Teak

Finish: Cerused Teak

Found In: Atherton Collection

Download Tearsheet

Atherton White

Atherton White

Finish: White

Found In: Atherton Collection

Download Tearsheet

Balboa Hazelnut

Balboa Hazelnut

Finish: Hazelnut

Found In: Products

Download Tearsheet

Balboa Midnight

Balboa Midnight

Finish: Midnight

Found In: Products

Download Tearsheet

Bancroft

Bancroft

Finish: Black Cherry

Found In: Bancroft Collection

Download Tearsheet

Belmont

Belmont

Finish: Cerused Eggshell

Found In: Products

Download Tearsheet

Bijou

Bijou

Finish: Antiqued brass

Found In: Bijou Collection

Download Tearsheet

Bijou Drape

Bijou Drape

Finish: Antiqued brass sheet metal on wood substrate

Found In: Bijou Collection

Download Tearsheet

Billings

Billings

Finish: Reclaimed Elm

Found In: Products

Download Tearsheet

Camden

Camden

Finish: Espresso

Found In: Products

Download Tearsheet
Download

Casablanca

Casablanca

Finish: Walnut

Found In: Casablanca Collection

Download Tearsheet

Chadwick

Chadwick

Finish: Chai

Found In: Products

Download Tearsheet

Crawford

Crawford

Finish: Solid Teak

Found In: Crawford Collection

Download Tearsheet

Dalton

Dalton

Finish: Solid teak and teak veneers

Found In: Dalton Collection

Download Tearsheet

Davenport Ebony

Davenport Ebony

Finish: Ebony

Found In: Davenport Collection

Download Tearsheet
Download

Davenport Whisky

Davenport Whisky

Finish: Whisky

Found In: Davenport Collection

Download Tearsheet

Diego

Diego

Finish: Chai

Found In: Products

Download Tearsheet

Elliot

Elliot

Finish: Chai

Found In: Products

Download Tearsheet

Emerson

Emerson

Finish: Chai

Found In: Emerson Collection

Download Tearsheet

Georgetown

Georgetown

Finish: Chesnut Brown

Found In: Products

Download Tearsheet
Download

Harrison

Harrison

Finish: Chesnut Brown

Found In: Products

Download Tearsheet
Download

Hayden

Hayden

Finish: Water Buffalo Horn

Found In: Products

Download Tearsheet

Hudson

Hudson

Finish: Tobacco

Found In: Hudson Collection

Download Tearsheet

Ibiza

Ibiza

Finish: Sienna Brown

Found In: Ibiza Collection

Download Tearsheet

Jasper

Jasper

Finish: Solid teak and teak veneers

Found In: Jasper Collection

Download Tearsheet

Kensington

Kensington

Finish: Cognac

Found In: Products

Download Tearsheet

Laguna

Laguna

Finish: Mesa

Found In: Products

Download Tearsheet

Laurel

Laurel Teak

Finish: Cerused, warm gray

Found In: Products

Download Tearsheet

Laurel Cement

Laurel

Finish: Elephant gray

Found In: Products

Download Tearsheet

Lennox

Lennox

Finish: Chai

Found In: Lennox Products

Download Tearsheet

Logan

Logan

Finish: Burnt Driftwood

Found In: Logan Collection

Download Tearsheet
Download

Lorraine

Lorraine

Finish: Antiqued Oak

Found In: Products

Download Tearsheet

Madison

Madison

Finish: Cognac

Found In: Products

Download Tearsheet

Marcel

Marcel

Finish: Natural Elm

Found In: Products

Download Tearsheet

Marin

Marin

Finish: Cappuccino

Found In: Marin Collection

Download Tearsheet

Mercer

Mercer

Finish: Warm Brown Sienna

Found In: Mercer Collection

Download Tearsheet

Messina Grey Wash

Messina Grey Wash

Finish: Grey Wash

Found In: Messina Collection

Download Tearsheet

Messina Smoky Brown

Messina Smoky Brown

Finish: Smokey Brown

Found In: Messina Collection

Download Tearsheet

Metropolitan

Metropolitan

Finish: Darken Black

Found In: Metropolitan Collection

Download Tearsheet

Monterey

Monterey

Finish: Elm

Found In: Products

Download Tearsheet

Palmer Driftwood

Palmer Driftwood

Finish: Driftwood

Found In: Palmer Collection

Download Tearsheet

Palmer Mink

Palmer Mink

Finish: Mink

Found In: Palmer Collection

Download Tearsheet

Pierce

Pierce

Finish: Cerused Sand

Found In: Products

Download Tearsheet

Saratoga

Saratoga

Finish: Cement Top – Smoke

Found In: Saratoga Collection

Download Tearsheet

Saratoga Wood Base

Saratoga Wood Base

Finish: Wood – Driftwood

Found In: Saratoga Collection

Download Tearsheet

Sienna

Sienna

Finish: Chestnut

Found In: Products

Download Tearsheet

Sutton Base

Sutton Base

Finish: Base – Pearl Gray

Found In: Products

Download Tearsheet

Sutton Top

Sutton

Finish: Top – Reclaimed Pine

Found In: Products

Download Tearsheet
Download

Tangier Herringbone

Tangier Herringbone

Finish: Natural and charcoal gray bone

Found In: Products

Download Tearsheet

Townsend

Townsend

Finish: Deep, rich black cherry

Found In: Townsend Collection

Download Tearsheet

Treviso

Treviso

Finish: German Silver

Found In: Products

Download Tearsheet

Viceroy

Viceroy

Finish: Shagreen – Gun Metal

Found In: Viceroy Collection

Download Tearsheet

Winston

Viceroy

Finish: Gun Metal

Found In: Winston Collection

Download Tearsheet

Brownstone Furniture
3435 Regatta Blvd.
Richmond, California 94804

Brownstone Furniture Logo
OUR INFORMATION
P: 510.236.0703
F: 510.236.0772
E: info@brownstonefurniture.com
Brownstone Logo